Regulamin promocji Mavala

Regulamin promocji "Lakier do paznokci gratis"

  1. Promocja “Lakier do paznokci gratis” dotyczy wyłącznie nieprzecenionych produktów Scientifique Mavala, tj. w regularnych cenach detalicznych brutto ze sklepu internetowego www.kosmetykiluksusowe.eu.
    2. Dodaj do koszyka Utwardzacz paznokci Scientifique Mavala oraz wybrany lakier do paznokci Mavala, w polu: mam kupon rabatowy wpisz: mavala, potwierdź klikając przycisk “Użyj”.
    3. Wybrany przez siebie odcień lakieru do paznokci otrzymasz gratis do zakupionego produktu Scientifique Mavala. Za zestaw składający się ze Scientifique oraz lakieru do paznokci Mavala zapłacisz regularną cenę detaliczną brutto produktu Scienifique Mavala, a Lakier do paznokci Mavala otrzymasz gratis.
    4. Promocja “Lakier do paznokci gratis “ nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
    5. Promocja “ Lakier do paznokci gratis “ obowiązuje od dnia 13.03.2018 r. do godz. 23:59 dnia 29.03.2017 r lub do wyczerpania zapasów produktu Scientifique Mavala.

Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą “ Lakier do paznokci gratis “ („Promocja”) jest Pollux Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Działkowej 56, kod 02-234, NIP: 1132087665, REGON: 013272547, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093193 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.kosmetykiluksusowe.eu („Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy wyłącznie produktu Scientifique Mavala w regularnej cenie detalicznej brutto na kosmetyki.luksusowe.eu.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu produktu Scientifique Mavala i wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Mam kupon rabatowy”) kod rabatowy: mavala, potwierdzą klikając przycisk “Użyj”.
5. Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do wielokrotnego skorzystania z promocji (jedno zamówienie obejmuje 1 zestaw promocyjny).
6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Promocja “Lakier do paznokci gratis “ obowiązuje od dnia 13.03.2018 r. do godz. 23:59 dnia 29.03.2018 r.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.
10. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.
11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.kosmetykiluksusowe.eu/.
12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.03.2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl